Bomen met een boom

Bomen met een boom
Niet met woorden
Maar met aanwezig Zijn
Diep geworteld in de aarde
Met de takken reikend naar de hemel
Zintuigen prikkelend
En een zacht hart